Cempu iela 8,
Valmiera, LV-4201,
Latvija

+371 64264030 ,
pasts@pienalogistika.lv
 
 
 

Pārvalde


Kopsapulce
LPPKS „Piena Loģistika" biedru kopsapulce ir sabiedrības augstākā pārvaldes un lēmējinstitūcija. Kopsapulce lemj par pašiem būtiskākajiem pārvaldes jautājumiem, kā valdes iecelšanu, gada pārskata apstiprināšanu, pārpalikuma sadali, Kooperatīvās sabiedrības tālāku attīstīšanu. Kopsapulce sastāv no visiem Kooperatīvās sabiedrības biedriem. Katram biedram ir viena balss. Tas dod iespēju biedram neatkarīgi no tā saimniecības lieluma un piederošo paju daudzuma vienlīdzīgi ar visiem biedriem kopīgi piedalīties Kooperatīvās sabiedrības pārvaldē.


Valde
Kooperatīvās sabiedrības valde ir sabiedrības izpildinstitūcija, kas vada un pārstāv kooperatīvo sabiedrību kopsapulces starplaikos.

Agris Ludriksons - valdes priekšsēdētājs  (ZS „Kūdras”)    
Andris Kalniņš – valdes loceklis (ZS "Romaņi 1") 
Daiva Vikmane – valdes locekle (ZS „Sporas”)
Aigars Dulbergs -  valdes loceklis  (ZS „Tīrumkalni”)
Gatis Zeibots -  valdes loceklis  (ZS „Atvases”)


Valdes priekšsēdētājs
Kooperatīvās sabiedrības ikdienas darbu vada Kooperatīvās sabiedrības valdes priekšsēdētājs Agris Ludriksons  (ZS “Kūdras”).