Govis laukā

Kontakti

Adrese:
Cempu iela 8,
Valmiera, LV-4201,
Latvija
Mob. tālr.:

Mūsu komanda

Agris Ludriksons
Valdes priekšsēdētājs
Daina Kolupajeva
Galvenā grāmatvede
Rudīte Bendzule
Piena iepirkuma speciāliste

Mūsu atrašanās vieta kartē

Cempu iela 8, Valmiera, LV-4201, Latvija

Rekvizīti

LPPKS „Piena Loģistika" 
Reģ. Nr. LV44103103360 
Cempu iela 8, Valmiera, LV – 4201
BANKA: A/S Citadele, kods PARXLV22
Konts: LV23PARX0016816960001